Member

 

Professor Masayoshi WATANABE

dokko

Professor Kaoru DOKKO

kokubo6
Research Associate Hisashi KOKUBO
Post-Doctoral Researcher
Morgan L. THOMAS
matsumae
Yoshiharu MATSUME
matsumae
Yoshiharu MATSUME
Miao XU
Kei HASHIMOTO 
Tatsuhiro HORII
Zhe LI 
Secretary
Takiko KOIZUMI
Nanako YOSHIOKA
 
Doctor Course Student
14_c-wang
Caihong WANG
(D2)

pnenoimgs001
Yumi KOBAYASHI
(D2)
pnenoimgs001
Shoshi TERADA
(D2)
pnenoimgs001
Mahfuzul HOQUE
(D2)
16_mayeesha
Mayeesha Marium
(D1)
Takuya Takahashi
(D1)
Master Course Student (M2)
pnenoimgs001
Akika ITO
pnenoimgs001
Takayuki KAWAZOE
pnenoimgs001
Ryosuke SHIOIRI
pnenoimgs001
Hiroko SUSA
pnenoimgs001
Soma SUZUKI
pnenoimgs001
Rina SOTOIKE
Kenzo OBATA
Megumi KATO
Master Course Student (M1)
Mio AKIYAMA
Ayumi ANDO
Azusa NAKANISHI
Manabu HIRASAWA
Kenta WATANABE
Daiki WATANABE
     
Undergraduate Student (B4)
Shinji KONDO
Aya Saruwatari
Taisho SEITA
Seikun CHO
Eri HAYASHI
Keita MURAI
 
Postgraduate
 

 

 

Research Group on Macromolecular Electrochemistry